با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.چیدمان 150 انتخاب رشته

امید بستن داوطلب به اینکه مثلاً در انتخاب دهم خود پذیرفته می شود و بی توجهی در چیدمان انتخاب های پایین تر باعث قبولی در رشته و شهری می شود که اصلاً با ایده های ذهنی او همسان نیست.

در برخی موارد هم عدم آگاهی از قوانین انتخاب رشته کنکور سراسری باعث می شود خانواده یا داوطلب برای افزایش احتمال قبولی طوری نحوه چیدمان را طوری انتخاب کنند که در نهایت رشته پذیرفته شده با رتبه داوطلب همخوانی ندارد و نشان از انتخاب رشته اشتباه است.

با دیدن این ویدئو می توانید با آرامش و اعتماد به نفس مراحل انتخاب رشته خود را شروع کنید.برای تماشای ویدئو همین حالا بسته راهنمای انتخاب رشته کنکور را تهیه کنید.