با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.دسته بندی رشته های 9 لیست

در این بخش داوطلب باید با ذهنی منظم با کسب اطلاعات دقیق به دسته بندی رشته هایی که از دفترچه استخراج کرده بپردازد.

توجه داشته باشید رشته هایی که داوطلب از دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری استخراج می کند را می توان در سه دسته بخش بندی کرد.

دسته اول رشته هایی که داوطلب با رتبه ای که کسب کرده امکان قبولی در آنها را ندارد . دسته دوم رشته هایی که فرد احتمال قبولی در آن ها را دارد و دسته سوم رشته هایی که احتمال قبولی فرد در آنها با رتبه اکتسابی قطعی است.

در بسته راهنمای انتخاب رشته کنکور تمام نکات مورد نیاز در خصوص انتخاب رشته را دریافت خواهیدکرد.