با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.3 قانون مهم انتخاب رشته بدون پشیمانی

یکی از مهمترین نگرانی های داوطلبان و خانواده در انتخاب رشته محرومیت ها و محدودیت هایی است که در تذکرات دیگران می شنوند.در بسیاری از موارد هم اطلاعات ناقص باعث اشتباه در انتخاب رشته و در نهایت حسرت بعد از اعلام قبولی ها می شود.بزرگترین نگرانی در زمینه انتخاب رشته که می تواند سبب لطمه های روحی روانی شود اشتباهات در امتناع از انتخاب رشته و چیدمان صحیح است.

تماشای این ویدئو، تمام نکات مهم در خصوص انتخاب رشته را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای مشاهده ویدئوهای راهنمای انتخاب رشته عضو شوید و آن را خریداری نمایید.