با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.تاثیر نمرات دیپلم در رتبه کنکور

بیش از نیمی از داوطلبان پس از دریافت کارنامه با این عبارت در کارنامه خود مواجه می‌شوند:"فاقد تاثیر مثبت" و این سوال برای داوطلب و خانواده پیش می‌آید که چرا نمرات نهایی دیپلم شان در کنکور تاثیر مثبت نداشته و آیا نمرات 20 و 18 هم فاقد تاثیر مثبت است؟ پس چه نمره هایی دارای تاثیر مثبت بوده است؟

موضوع تاثیر نمرات دیپلم در کنکور زوایای مختلفی دارد که در این ویدئو به آن پرداخته می‌شود.با تهیه بسته راهنمای انتخاب رشته کنکور پاسخ تمام سوالات خود را دریافت می‌کنید.