با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.بومی گزینی

یکی از پیچیده ترین مفاهیم موجود در شیوه های گزینش دانشجو که از سوی سازمان سنجش اجرایی می شود بومی گزینی است.

در انتخاب رشته دقیق و بی نقصی که شما بعد از دیدن ویدئوهای انتخاب رشته میم قرار است انجام دهید، توجه به نکات کاربردی مهم است و بومی گزینی علاوه بر پیچیدگی جزو مفاهیم کاربردی در انتخاب رشته نیست.

کسانی که بیش از حد به مفهوم بومی گزینی توجه می کنند یا از شیوه های گزینش دانشجو مطلع نیستند یا با پیچیده گویی سعی در فریب دانش آموزان و داوطلبان و خانواده ها دارند.

انتخاب رشته از خود کنکور مهم‌تر است! با بسته راهنمای انتخاب رشته کنکور یک انتخاب درست و هوشمندانه داشته باشید.برای مشاهده ویدئوهای راهنما بسته راهنما را تهیه کنید.