با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.رتبه در زیرگروه

زمانی که داوطلب کارنامه کنکور خود را می بیند با کوهی از اعداد و ارقام روبرو ست که نمی داند کدام را به عنوان رتبه اصلی خود بپذیرد. چندین رتبه در کشور، چندین رتبه در سهمیه و رتبه کل سهمیه و رتبه کل کشوری.

تمام این اعداد و ارقام در کنار نمره کل یا تراز که برای هر رتبه تعریف شده است برای داوطلب سردرگمی بیشتری ایجاد می کند. در کنار سختی پذیرش رتبه در کارنامه برای هر داوطلب سوال مهمتری وجود دارد که چرا این همه رتبه اعلام شده است و این رتبه ها به چه دردی می خورد؟

کدام رتبه برای سازمان سنجش مهم است و او بر اساس کدام رتبه باید انتخاب رشته کند؟

در مجموعه ویدئو راهنما ویدئو انتخاب رشته کنکور قدم قدم همراه شما خواهیم بود تا انتخاب هوشمندانه و مناسب خود را داشته باشید.همین حالا این بسته کامل راهنما را تهیه کنید.